ÅF Login

Season – Sapa skjutfönsterdörr 1086

Högisolerad skjutbar fönsterdörr

Vår isolerade skjutfönsterdörr (även kallad Terrasskjutdörr) har ett profildjup på 86 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 42 mm. Skjutfönsterdörren finns i två isoleringsutföranden, 1086 isolerad och 1086 SX högisolerad.

Produktinformation

Utföranden: Enkel- eller dubbelflygliga skjutfönsterdörrar.

Beslag: Skjutdörrsbeslag med vädringsläge.

Låsbara handtag: Både från in- och utsida.

Välj fil
Produktblad PDF
U-värde PDF
Kopierades!