ÅF Login
Om oss > Miljö och kvalitetsarbete  

Miljö och kvalitetsarbete

ISO 9001

Vi arbetar efter riktlinjerna i ISO 9001. Detta innebär bland annat att vi har avdelningshandböcker, kompetensmatriser, kvalitespolicy, kvalitetsmanual, har en avvikelserutin liksom en rutin för reklamationer. Vidare arbetar vi mot uppställda kvalitetsmål samt håller kontinuerlig kontakt med våra kunder.

ISO 14001

Alab jobbar enligt många av riktlinjerna i ISO 14001. Att hushålla med energi samt att källsortera allt avfall är ledord i arbetet. Likaså har vi utvecklat ett effektivt sätt att ta tillvara på spillbitar både från aluminium och stålprofiler.

Energibesparing

Vi har bland annat konverterat(2013) från oljeuppvärmning till bergvärme i båda våra produktionsanläggningar. Snåla timerstyrda armaturer finns på flertalet omklädningsrum. Temperatursstyrda motorvärmare monteras hösten 2013.

CE-märkning

Vi säkrar vår kvalitet och har därför CE-märka produkter.

Kopierades!